niko stammes performance consultancy...

De Coach Approach (augustus 2006)

De Coach Approach is een boek voor iedereen die in de praktijk een sturende, begeleidende of adviserende rol speelt op het gebied van veranderingen in organisaties. Veranderingen op het niveau van een team, afdeling of de organisatie als totaal. Het boek biedt een kader om tot een visie te komen en uitgangspunten en randvoorwaarden te formuleren waarmee het veranderproces vorm kan worden gegeven.

Kijk voor meer informatie op De Coach Approach.
Of bekijk de recensies op managementboek.nl

Redactie en auteur

Niko Stammes
Anne Kooij
Henk de Koning
Bart van Baarsen

  

de Coach Approach


ga terug


niko stammes performance consultancy

 

 
ontwerp WEBgems