Karel van Wijngaarden

Achtergrond

Karel heeft sinds het begin van de jaren '90 een bloeiende praktijk op het gebied van advies- en trainingswerk in het bedrijfsleven. Hij heeft een bedrijfseconomische achtergrond die herkenbaar is in zijn organisatiekundige kijk op bedrijfsproblemen.

Vanwege de gemeenschappelijke noemer in de projecten waar hij als adviseur of trainer bij betrokken is, beschouwt hij zichzelf als een 'change agent': een consultant /trainer die door zijn kennis, kunde en houding als katalysator op kan treden in veranderingsprocessen. Zo is hij de afgelopen jaren betrokken geweest bij de implementatie van nieuwe culturen (bijv. klantgerichtheid), nieuwe structuren (bijv. decentralisatie) en nieuwe werkwijzen (bijv. automatisering). Afhankelijk van de aard en omvang van het project werkt hij samen met collega's uit de support-group.

Karel is op zijn best wanneer er een beroep op hem wordt gedaan om samen met de mensen van een afdeling of projectgroep een probleem op te lossen. In deze lijn moet ook zijn dienstverlening worden gezien m.b.t. PSU®. PSU staat voor Project Start-Up: een bijeenkomst (workshop) met de sleutel-figuren in de aanloop van een project met als doel het project in alle opzichten -inhoudelijk, menselijk en organisatorisch- vorm te geven. Het resultaat van PSU is een gedragen plan van aanpak en een bijdrage aan de ontwikkeling van het projectteam.

Trainingen geeft hij over de onderwerpen adviesvaardigheden (consultancy skills) en project-management.

ga terug


niko stammes performance consultancy

 

 
ontwerp WEBgems