Maarten Ducrot

Achtergrond

Maarten Ducrot studeerde Psychologie van de Organisatie aan de RU van Utrecht, met als bijvak bedrijfseconomie. Naast deze hoofdrichting heeft hij zich verdiept in de sportpsychologie. Dit vanwege een loopbaan als beroepswielrenner en de belangstelling voor het effectief functioneren van individuen in organisatie- en teamverband.

Werkwijze
De mensen zodanig raken dat veranderingen in hun organisaties veranderingen zijn die ze zelf willen in plaats van moeten, is de drijfveer.
"Moetisme" (iets doen omdat je het moet, en niet omdat je ervoor hebt gekozen) is fnuikend voor de topprestatie en dus worden in al zijn projecten de gewenste verandering omgezet in zichtbaar ander gedrag bij de mensen én meetbaar resultaat voor de organisatie. Om dat voor elkaar te krijgen wordt elke rol ingevuld die nodig is: adviseur van managers, trainer van medewerkers, tijdelijk manager, analist van de organisatie, coach 'on the job'.

Resultaat
De uitkomst van die aanpak kunnen worden afgemeten aan de resultaten van verandertrajecten:
· zichtbare eigen bedrijfs visie gerelateerd aan doelstellingen in concrete output termen.
· commitment van afdelingen en teams aan de bedrijfs doelstellingen
· vertaling per afdeling en per team van doelstellingen in zichtbare, stuurbare activiteiten en meetbare bijdrage.
· optimalisering van de processen in de organisatie door feedback op (kosten)effectiviteit van managers en medewerkers, efficiëntie van samenwerking met - en benutting van andere afdelingen, faciliteiten en resources.
· zelfsturing van afdelingen en of teams van medewerkers
· inzicht in het potentieel van afdelingen en medewerkers;
· inzicht in de ontwikkeling van medewerkers volgens zichtbare (eigen)criteria in relatie tot bedrijfsdoelen: optimale benutting van talent
· mogelijkheid tot sturing/begeleiding van individuen door feedback op criteria; gemotiveerde medewerkers

ga terug


niko stammes performance consultancy

 

 
ontwerp WEBgems