Voorbeelden uit de Praktijk

Niko Stammes Performance Consultancy heeft jarenlange ervaring in het trainen en coachen van bedrijf, management en medewerkers. Hieronder een aantal praktijkvoorbeelden.

Na de re-organisatie: klantgerichtheid en samenwerken

De samengevoegde serviceafdelingen van een logistieke internationale speler kunnen niet voldoen aan de eisen die aan hen gesteld worden. Na enkele gesprekken met de consultant wordt gekozen voor een traject om het interne ondernemerschap te versterken. In 2 ‘bosdagen’ maken we met het managementteam een ‘intern verkoopconcept’. Daarna worden 300 medewerkers getraind in klantgerichtheid en samenwerken.

Partnership, businessoriëntatie en consultancyskills

Een grote IS&T afdeling van een multinational wil de performance naar de klant verbeteren. Wij organiseren een dag met de klant erbij. De uitkomsten van de dag worden vertaald in een kort interactief trainingstraject gericht op verbetering van de businessoriëntatie, leverbetrouwbaarheid en partnership met de klant. Alle projectleiders volgen dit traject.

Projectmanagement in de Real Estate

Een vastgoedbedrijf wil zijn bedrijfsprocessen aanzienlijk versnellen en effectiever maken. Gekozen wordt voor projectmanagement. De consultant adviseert en confronteert het Management Team over hun rol bij de implementatie, voert coachingsgesprekken met het opgezette projectenbureau omtrent de implementatie van de systemen, traint alle projectleiders én alle medewerkers in deze nieuwe werkwijze. Looptijd anderhalf jaar.

Action Learning

Een grote retailer wil in het kader van het MD beleid voor het Middle Management een opleiding om de persoonlijke effectiviteit van managers te verhogen. In de ontwikkeling van deze opleiding kiezen we voor een zg “action-learning benadering”. Hierin staan echte organisatievraagstukken centraal. Deelnemers pakken die zelf aan en in enkele workshops worden zij gecoached op hun persoonlijke effectiviteit. Direct toepasbaar.

Projectmanagement. De game “Lifelines voor Deadlines!”

Een 5 daagse game waarin deelnemers zowel de inhoudelijke kant van projectmangement leren als de procesmatige kant. Project en procesmanagement dus. Interactief: confrontatie met je eigen rol in projecten, interventievaardigheden, persoonlijke effectiviteit. En ook: resultaatdenken, fasering, planning, beheersen, beslissen. Effect: iedereen ingetuned, vaardigheden en kennis vergroot, cultuurimpact. In company en open inschrijving.

Beheersing van onze groei

Een middelgroot telemarketingbureau benadert ons met de vraag “hoe kunnen wij de groei van het bedrijf beheersbaar maken”. Via enkele zoekconferenties kunnen de leidinggevenden visie ontwikkelen op hoe zij de onderneming kunnen aansturen en wat dat van ieder van hen vraagt. Onderdeel ervan is training in leidinggevende vaardigheden

Individuele coaching

Een manager wil eens praten over het werk. Na een intake wordt gekozen voor individuele coaching. Al snel blijkt in de gesprekken dat niet het werk zelf een probleem is. Vooral de eigen basisovertuigingen en emoties zijn van belang. Daar gaat de coach dan ook samen met de manager mee aan de slag. (persoonlijke coaching)

Effectief overleg

We komen in contact met een publieke stichting. De directie geeft aan dat er ineffectief overlegd wordt. Als insteek kiest men in eerste instantie nadrukkelijk voor “vergadertechniek”. De trainer adviseert om hier een tweetal workshops aan te wijden met tussenliggende praktijkopdracht. De training leidt tot geheel nieuwe inzichten t.a.v. interne communicatie binnen de organisatie.