Teambegeleiding

Teambegeleiding is er op gericht om het team duidelijker, opener en veiliger te laten worden. In een open en veilig team gaan mensen immers (weer) beter met elkaar communiceren, wat de effectiviteit van het team aanzienlijk ten goede komt. Anders gezegd: Het proces is het resultaat!

Teambegeleiding bij kansen of crisis

Waarom teambegeleiding?

Wij begeleiden teams als er kansen zijn of als er een crisis is. Dat wil zeggen bij nieuwe mogelijkheden en bij problemen. De vraag van de klant gaat in het ene geval vooral over samenwerking, sfeer en communicatie. In het andere gaat het om het vinden van een koers, een strategie, het ontwikkelen van een goede aanpak of het oplossen van een probleem.

In de praktijk komen beide aspecten aan de orde in de teamcoaching: de wat-kant en de hoe-kant , ook wel (onterecht) de harde en zachte kanten genoemd.

Hoe werkt het bij teambegeleiding?

Om het team te helpen duidelijker, opener en veiliger te worden, helpt de coach het team tot een ‘feedback-rijke’ groep te maken. Feedback is een belangrijk middel en de kwaliteit van de feedback van de coach is dan ook zeer belangrijk. Door goede feedback verbetert het onderlinge proces en worden inhoudelijke kwesties beter en gemakkelijker opgelost.

Bij teamcoaching geldt uitsluitend maatwerk. Het team dat nooit gecoacht wordt, kent meer blinde vlekken, meer ingesleten (want vertrouwde) patronen en meer latente conflicten. Veel teams raken verstrikt in de inhoud van de discussie. De uitweg zit vaak niet in de inhoud maar in de kwaliteit van de onderlinge interactie. In onze teamcoaching is er altijd de juiste aandacht voor het doel van het team én voor de samenwerking ín het team.

Gecoacht worden is overigens ook een vaardigheid.. Het vraagt open stellen, feedback geven en accepteren, leren met elkaar. Voor veel teams en teamleiders is dat te veel spanning. De grap is dat juist door hier géén aandacht aan te besteden de sfeer verslechtert. En daardoor ontstaat er steeds meer ….spanning

Meer weten?

Indien u vragen heeft, bent u van harte welkom om contact met ons op te nemen.

U kunt altijd bellen of mailen.

Een persoonlijke benadering en diepgang in de onderdelen. De groep is zo divers, dat je ook heel veel van de anderen leert.